कार्यालय समय

मुख्य कार्यालय
आइत-बिही : बिहान १०:०० देखि बेलुकी ०५:००
शुक्र           : 
बिहान १०:०० देखि बेलुकी ०३:००

शाखा कार्यालय
आइत-बिही : बिहान ०७:३० देखि बिहान ११:३०
               : 
दिउसो ०१:०० देखि बेलुकी ०५:००

शुक्र           : बिहान ०७:३० देखि बिहान ११:३०
               : 
दिउसो ०१:०० देखि बेलुकी ०३:००