आधार दर

आधार दर

आर्थीक वर्ष

साउन 

भाद्र

असोज  कार्तिक

मंसिर

पौष माघ फागुन चैत्र वैशाख  जेष्ठ

असार

२०७९/८०

-

-

- -

-

१३.५१ %   १३.७३% १३.७२% १४.०९% १४.०८% -

-