अभियान

वित्तीय सेवाको माध्यमबाट खर्चयोग्य आम्दानी आर्जन गर्न मर्यादित रोजगारी श्रृजना गर्ने, आधारभुत खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवासमा खर्च गर्न सक्ने बनाई गरिवीबाट माथि उकास्ने ।