कर्जा सुरक्षण

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसंगको सहकार्यमा वित्तीय संस्थाले ठुला पशुधनहरुलाई प्रदान गरिएको कर्जामा सुरक्षण सेवा प्रदान गर्दछ ।