परिमार्जित ग्रामीण पद्धति

 बंगलादेशको ग्रामीण बैंकले अपनाएको यो पद्धतिलाइ नेपालको भौगोलिक, समाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परम्परा बमोजिम आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यन्वयन ल्याइएको छ ।